Stratigraafia juhisest

Rahvusvaheline Stratigraafia Juhis (Murphy & Salvador, 2000) on rahvusvaheliselt tunnustatud reeglite kogum, mida tuleb järgida stratigraafilise liigestuse küsimusi lahendades. Juhise eesmärgiks on defineerida üheselt stratigraafilise liigestuse põhimõtted, mõisted ja protseduurid. 

Stratigraafia Juhise (Murphy & Salvador, 2000) nõuete kohaselt peab stratigraafiline üksus olema defineeritud ja iseloomustatud sellises paljandis, kus ta on vajalikul määral paljandunud ja esindatud. Stratotüüp on kindel kihtide järgnevus, mis on valitud kihilise stratigraafilise üksuse või tema piiride defineerimiseks ja iseloomustamiseks. Tihti on selliseks standardiks tüüppaljand, kuid lisaks paljandile võib stratotüübiks olla ka kaeve või puurauk. Stratotüüp on stratigraafilise üksuse püstitamisel väga oluline komponent, sest juhul kui stratotüüp ja üksuse kirjeldus pole identsed, eelistatakse vahetult stratotüübist saadavat informatsiooni.

Tüüppaljand on kihiline läbilõige, mis sisaldab stratotüüpset läbilõiget ja mille geograafiline asukoht on täpselt teada. Stratigraafilise üksuse nimi tuletatakse kohanimest, kus konkreetne stratigraafiline üksus on esmaselt nimetatud või kirjeldatud. Lisaks tüüppaljandile on kasutusel ka tüüpala ja -piirkonna mõiste. Tegemist on geograafilise ala või piirkonnaga, mis sisaldab stratigraafilise üksuse või tema piiri stratotüüpi või tüüppaljandit ning mille piires konkreetne stratigraafiline üksus on stratotüüpse läbilõikega väga sarnane.

Stratotüübi eesmärgiks on esindada teatud osa läbilõikest. Läbilõike esinduslikkust hinnatakse kirjelduse alusel võrreldes stratotüübi teadaolevat (viimast) kirjeldust tema hetkeolukorraga. Stratotüüp peab olema kirjeldatud nii geograafiliselt kui geoloogiliselt, mis hõlmab üksikasjalikku asendiplaani ja tüüpläbilõike geoloogilist kirjeldust. Peale selle peaks olema kirjeldatud stratotüübi  juurdepääs ning läbilõike pikaajalise säilimise tagamine. 

 

Murphy, M. A. & Salvador, A. 2000. Rahvusvaheline Stratigraafia Juhis. Lühendatud versioon, tõlkinud M. Rubel, redigeerinud I. Sibul. [http://stratigraafia.info/materjalid/STRAT_JUHIS.pdf]