S - Vilsandi saar

Vilsandi kihtide (J2J'V) holostratotüüp, Jaagarahu kihistu, Jaagarahu lade, Siluri ladestu

Vilsandi saar

Vilsandi saare biohermid, mille vahel esineb kiht kavernoosset dolomiiti (foto: S. Soomer, 2015).

Vilsandi saarel paljanduv kavernoosne dolomiit (foto: S. Soomer, 2015).  Vilsandi saarel paljanduv bioherm (foto: S. Soomer, 2015).  Vilsandi saarel paljanduvad kallutatud kihid (foto: S. Soomer, 2015).  Vilsandi saare koondläbilõige, 2015. (joonis: Paiste T.)

Vilsandi saare ranniku veepiiril paljanduvad aluspõhjakivimite astangud. Vilsandi küla, Kihelkonna vald, Saaremaa.

Saare loodeosas asuvale rannale on ligipääs Vilsandi tuletorni juurest.


58.39003 N 21.83055 E

Kaardil objekti asukoht
Asukoht Maa-ameti kaardiportaalis: [link]
Asukoht Maa-ameti geoportaalis: [link]

Läbilõiked on kirjeldatud Vilsandi majakast mööda veepiiri kirde ja edasi ida suunas liikudes. Paljandid asuvad lainetusvööndis ning see peaks tagama säilivuse, ehkki kivim on siiski tugevalt porsunud. Üldiselt võib nimetada objekti püsivaks. Varieeruvus on paljandite ulatust arvestades väike – vahelduvad biohermid ning kihilised dolomiidid. Objekti piires on kindlaks tehtud uuringupuuraugu suudme asukoht koordinaatidel 58.38713N 21.81481E. Puuraugu suue on suletud puunotiga. Läbilõige pole varasemate andmetega (Vilsandi saar, 2017; Vilsandi paljand, 2010) muutunud.

58.38199 N 21.81102 E - paljandub 97 cm (astmeliselt) keskmise- kuni paksukihilist kavernoosset dolomiiti. Kivim on tugevalt porsunud ning pinnal esinevad karrid.

58.38236 N 21.81087 E - paljandub 1,3 m. Alumised 0,75 m moodustab massiivne dolomiit, ülemised 0,55 m moodustab õhukesekihiline savikamate vahekihtidega dolomiit. Kivim on porsunud ning kaetud samblikega.

58.38470 N 21.80885 E - paljandub 1,85 m rifidolomiiti. Tegemist on biohermiga, mis on pindmiselt karstunud ning nähtava kihistuseta.

58.38654 N 21.81013 E - paljandub 1,57 m karstunud rifidolomiiti.

58.38781 N 21.81570 E - paljandub 1,75 m paksukihilist dolomiiti (astmeliselt).

58.38791 N 21.81738 E - paljandub 0,97 m paksukihilist dolomiiti.

58.38803 N 21.81825 E - paljandub 1,68 m läbilõiget (astmeliselt), millest alumised 0,7 m moodustab karstunud bioherm. Keskmisd 0,5 m moodustab kavernoosne dolomiit ning ülemised 0,48 m bioherm.

58.38824 N 21.82002 E - paljandub 1,75 m läbilõiget (astmeliselt), millest alumised 0,75 m moodustab bioherm ning ülemised 1,0 m paksukihiline dolomiit.

58.38861 N 21.82787 E - paljandub 1,31 m läbilõiget (astmeliselt), millest alumised 0,91 m moodustab paksukihiline kavernoosne dolomiit ning ülemised 0,3 m õhukesekihiline dolomiit.

58.39003 N 21.83055 E - paljandub 1,70 m läbilõiget, millest alumised 0,75 m moodustab peenkavernoosne dolomiit ning ülemised 0,95 m kavernoosne dolomiit.

58.39017 N 21.83315 E - paljandub 1,87 m läbilõiget, kihid üsna suure kallakusega (astmeliselt). 

Ürglooduse objekt: Vilsandi paljand [link]

Kaitse all Vilsandi Rahvuspargi (Vilsandi Riikliku Looduskaitseala) raames.

 

Viited kaitsemeetmete rakendamise vajadusele puuduvad.

Raukas, A. & Teedumäe, A. (eds.) 1997. Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn. 436 pp. [http://geoloogia.info] 15.01.2018 

Rõõmusoks, A. 1983. Eesti aluspõhja geoloogia. Tallinn: Valgus, 224 lk. [http://mobile.dspace.ut.ee/handle/10062/16511] 15.01.2018 

Vilsandi kihid. 2015. Eesti Stratigraafia Komisjon. [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=Vilsandi%20kihid] 15.01.2018 

Vilsandi paljand. 2010. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur. [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=6;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=yrg&obj_id=531970342], 15.01.2018 

Vilsandi saar. 2017. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://geokogud.info/locality/1470] 15.01.2018 

X-GIS kaardirakendus. Eesti Maa-amet. [http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis] 15.01.2018 

Viimati uuendatud: 15.01.2018