S - Paramaja pank

Paramaja kihistiku (J1P) holostratotüüp, Jaani kihistu (J1J) ja Jaani lademe (J1) lektostratotüüp, Siluri ladestu

Paramaja pank

Paramaja panga läbilõige (foto: T. Paiste, 2015).

Paramaja panga ees paiknev taimestik ja peal kasvav hõre mets (foto: T. Paiste, 2015).  Paramaja panga läbilõige 2015 aastal. (joonis: Paiste T.)

Mereranna astang Jaani kirikust 700 m läänes. Jaani küla, Orissaare vald, Saaremaa.

Orissaare-Mustjala maanteel Jaani ja Rannaküla küla vahel. Peale Jaani kalmistu silti. Juurdepääsutee paljandini on pea täielikult võssa kasvanud.


58.61551 N 22.89734 E

Kaardil objekti asukoht
Asukoht Maa-ameti kaardiportaalis: [link]
Asukoht Maa-ameti geoportaalis: [link]

Fossiilirikas merglipaljand, mille jalamil kamarduv kliburand. Varikalde ja klibu alt paljandub kuni 1,5 m profiili. Paljand on mattumas, kuna aktiivne kulutus mere poolt on peatunud.

Läbilõike kirjelduse (Männil, 1990, lk. 160–161) järgi paljandub 0,70 m pinnakatte all 1,20 m sinakashalli domeriiti savika mergli vahekihtidega. Merglis on rohkesti fossiile. Detriit on sageli püriidistunud, samuti esineb püriiti kristallidena. Nestor (1961–1988, välipäevik 2, Saaremaa paljandid, lk 3, 103–105)) andmetel paljandus 1961. aastal profiilis 1,5–2 m läbilõiget. Paljanduvus on ajas vähenenud vähesel määral varikalde suurenemise tõttu.

Ürglooduse objekt: Paramaja pank [link]

Kaitse puudub.

 

Viited kaitsemeetmete rakendamise vajadusele:

Mergel on paljandis halvasti püsiv. Paljandi puhastamine taimestikust parandaks objekti säilimist tulevikus.

Eesti Stratigraafia Komisjon. Sõnastik. [http://stratigraafia.info/glossary.php] 12.01.2018

Männil, R. 1990. Paramaja Cliff. In: Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Acad. Sci., Tallinn, p 160-161.

Nestor, H. 1961–1988. Välipäevik 2, Saaremaa paljandid, lk 3, 103–105. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium.[http://geokogud.info/attachment/372] 12.01.2018

Paramaja pank. 2010. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur. [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=9;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=yrg&obj_id=-998574644] 12.01.2018

Paramaja pank. 2014. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium.  [http://geokogud.info/locality/10238] 12.01.2018

Raukas, A. & Teedumäe, A. (eds.) 1997. Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn. 436 pp. [http://geoloogia.info] 12.01.2018

Rõõmusoks, A. 1983. Eesti aluspõhja geoloogia, Tallinn: Valgus, 224 lk. [http://mobile.dspace.ut.ee/handle/10062/16511] 12.01.2018

X-GIS kaardirakendus. Eesti Maa-amet. [http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis] 12.01.2018

Viimati uuendatud: 12.01.2018