S - Jaagarahu murrud

Jaagarahu kihistu (J2J) ja lademe (J2) holostratotüüp, Siluri ladestu

Jaagarahu murrud

Jaagarahu murru läbilõige (foto: T. Paiste, 2015).

Jaagarahu murrud Saaremaal (foto: T. Paiste, 2015).  Jaagarahu murru läbilõike joonis (Tinn et al., 2002).

Veega täitunud paemurd. Kurevere küla, Kihelkonna vald, Saaremaa.

Kuressaare - Kihelkonna - Veere maanteelt pöörata Jaagarahu sadama poole. Jääb sadama ja Kurevere küla vahele.


58.40691 N 21.96574 E

Kaardil objekti asukoht
Asukoht Maa-ameti kaardiportaalis: [link]
Asukoht Maa-ameti geoportaalis: [link]

Mahajäetud karjäär, mis pumpamise lõpetamise tõttu on täitund veega. Paljand on püsiv. Esineb nii puu- kui põõsasrinnet. Suuremaid puid on ka astangu serval. Veest välja jäävas seinas paljandub Jaagarahu lademe alumine osa. Läbilõike kirjeldus 2015. aastal klappis Tinn jt. (2002) andmetega, ülevalt alla:

0,8 m - paksukihiline kuni massiivne lubjakivi, stromatopooride jäänustega;

0,5 m - õhukesekihiline savikas dolomiit;

1,5 m - paksukihiline rifflubjakivi.

 

Einasto (2008) andmetel paljandus 1990. aastal murru lõunapoolses osas ülevalt alla:

0.8+ m – sinakashall biohermi serv püriitsete mustritega, kus ohtralt stromatopooride jäänuseid;

0.5 m – rohekas-sinakas-hall domeriitne dolomiit. See on ka Maasi ja Vilsandi kihtide piiriks;

0.8 m (0,4m üle veepinna) – sinakashall dolomiitne püriidimustritega kuhjerifitekkeline lubjakivi;

1.6m – helehallid rifi faatsiesed – enamasti vee all, vaid karjääri idaosas osaliselt üle veepiiri.

Ürglooduse objekt: Jaagarahu murrud [link]

Kaitse puudub.

 

Viited kaitsemeetmete rakendamise vajadusele puuduvad.

Einasto, R. 2008 (after R. Einasto (1990)), Stop C7: Jaagarahu quarry. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P. & Meidla, T. (eds). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference. Absracts and Field Guide. Geological Society of Estonia, Tallinn. p. 123.

Jaagarahu kihistu ja lade. 2015. Eesti Stratigraafia Komisjon. [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=jaagarahu] 12.01.2018

Jaagarahu murrud. 2016. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://geokogud.info/locality/10234] 12.01.2018

Nestor, H. 1993. Catalogue of Silurian stratigraphical units and stratotypes in Estonia and Latvia. Baltic Stratigraphic Association; Institute of Geology, Estonian Academy of Sciences. p 1–23.

Raukas, A. & Teedumäe, A. (eds.) 1997. Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn. 436 pp. [http://geoloogia.info] 12.01.2018

Rõõmusoks, A. 1983. Eesti aluspõhja geoloogia. Tallinn: Valgus, 224 lk. [http://mobile.dspace.ut.ee/handle/10062/16511] 12.01.2018

Tinn, O., Meidla, T. & Einasto, R. 2002. Vilsandi Rahvuspargi Siluri pankade geoloogiline uuring. Tartu.

Ürglooduse objekt: Jaagarahu murrud, 2010. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur.

[http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=4;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=yrg&obj_id=1048238707] 12.01.2018

X-GIS kaardirakendus. Eesti Maa-amet. [http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis] 12.01.2018

Viimati uuendatud: 12.01.2018