O - Udria pank

Udria (varem ka Utria) kihistiku (BIIIL'U) holostratotüüp, Loobu kihistu, Kunda lade, Ordoviitsiumi ladestu

Udria pank

Udria panga üldvaade (foto: T. Meidla, 2014).

Udria kihistik on markeeritud oranžide joontega, kõrgemal muutub lubjakivi õhukesekihiliseks (foto: T. Meidla, 2014). Udria kihistiku basaal. Näha on dolomiidistumisest tingitud kivimi kirjuvärvilisust (foto: T. Meidla, 2014). Udria panga lubjakivide läbilõige. Paljandvad Toila kihistu glaukoniitlubjakivid, Sillaoru kihistu raudooidlubjakivid ja Loobu kihistu lubjakivid. (joonis: Paiste T.) SO – Sillaoru kihistu.

Mere ääres asuva klindiastangu ülemine osa. Udria küla, Vaivara vald, Ida-Virumaa.

Narva maanteelt Narva-Jõesuu poole liikudes pöörata vasakule, seejärel sõita kruusa- ja pinnasetee lõpuni, edasi jalgsi mööda rada alla rannale ning  ~500 m kirdesse.


59.40606 N 27.93148 E

Kaardil objekti asukoht
Asukoht Maa-ameti kaardiportaalis: [link]
Asukoht Maa-ameti geoportaalis: [link]

Umbes 10 m paksusel liivakivikompleksil lasuvad karbonaadid. Kokku paljandub ligikaudu 4 m lubjakive. Varikaldest kõrgemal paljandub 1,2 m rohekashalli glaukoniitlubjakivi (Toila kihistu), millel lasub 20 cm paksune raudooide sisaldav Sillaoru kihistu lubjakivi. Lasuva Udria kihistiku paksus on 1,3 m, see on paksukihiline, massiivsem kui Sillaoru kihistu lubjakivi ning sisaldab rohkesti peajalgsete kivistisi. Orviku (1960) andmetel on Udria kihistiku paksus Udria piirkonnas ligikaudu 1,8 meetrit. Udria kihistiku lubjakivi on dolomiidistunud – esineb kollakaid ja punakaid viirge ning laike. Udria kihistiku lasumiks on 1,2 m Valgejõe kihistiku savikate vahekihtidega lubjakivi.  

Astangul on toimunud palju värskeid varinguid. Paljand on püsiva iseloomuga ja aktiivselt uuenev. Kogu paljandi ulatuses on näha värskelt aset leidnud varinguid, kuid ülesronimise kohal ilmneb ka taimestunud vanem varingukoht.

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Udria maastikukaitseala [link]

Paikneb Udria maastikukaitsealal, mille eesmärgiks on kaitsta muuhulgas ka klinti.

Rahvusvaheline ala: Udria loodusala [link]

 

Viited kaitsemeetmete rakendamise vajadusele puuduvad.

Udria kihistik. 2015. Eesti Stratigraafia Komisjon. [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=Udria] 10.10.2017

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Udria maastikukaitseala (KLO1000583). 2010. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur. [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=2;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=ala&obj_id=5320] 14.12.2017

Orviku, K. 1960. Volhovi ja Kunda lademe litostratigraafiast Eestis. Geol. Inst. Uurimused 5. lk 45‒87.

Rahvusvaheline ala: Udria loodusala EE0070110. 2010. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur.

[http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=2;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=rahvala&obj_id=1526993389

14.12.2017

Raukas, A. & Teedumäe, A. (eds.) 1997. Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn. 436 pp. ISBN 9985-50-185-3. [http://geoloogia.info] 14.12.2017

Rõõmusoks, A. 1983. Eesti aluspõhja geoloogia. Tallinn: Valgus, 224 lk. [http://mobile.dspace.ut.ee/handle/10062/16511] 14.12.2017

Udria paljand. 2014. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium [http://geokogud.info/locality/13339]  14.12.2017

X-GIS kaardirakendus. Eesti Maa-amet. [http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis] 14.12.2017 

Viimati uuendatud: 02.01.2018