O - Ubari paljand

Ubari kihistiku (BIIIL'Ub) holostratotüüp, Loobu kihistu, Kunda lade, Ordoviitsiumi ladestu

Ubari paljand

Ubari paljand (foto: T. Ani, 2012).

Ubari kihistu Ubari paljandis (foto: T. Ani, 2012).  Ubari paljandi läbilõige, 2012. (joonis: Paiste T.)

Klindiastang, ~1 km merekaldast sisemaa pool. Kaberneeme küla, Jõelähtme vald, Harjumaa.

Valkla-Kaberneeme teelt sissesõit vasakule, kus silt viitab uusarendusele, mis asub umbes 1 km enne Kullamäe bussipeatust. Tee viib tupikusse, millest paljandini saamiseks tuleb veel jalgsi 200-300 meetrit lõuna suunas liikuda. Kirjeldatud Ubari kihistiku paljand jääb antud asukohast umbes 100 meetrit läände.


59.48904 N 25.31121 E

Kaardil objekti asukoht
Asukoht Maa-ameti kaardiportaalis: [link]
Asukoht Maa-ameti geoloogia portaalis: [link]

Kõrgest astangust (+12 m) on paljandiks vaid mõnemeetrine ülaosa, mis on valdavalt püsiv. Allpool on astang kaetud suure kamardunud rusukaldega. Astangu peal on segamets, millest osa puudest on alla vajunud. Kivim on tugevalt porsunud ja sammaldunud. Läbilõike kirjeldustest on näha, et litostratigraafiliste üksuste paksused varieeruvad märgatavalt, nagu on sellele läbilõikeintervallile tavaline. 

Läbilõike kirjeldus, ülevalt alla:

2.0 m - puhas paksukihiline lubjakivi (Väo kihistu, Lasnamäe lade);

0,4 m - ooidlubjakivi (Kandle kihistu, Aseri lade);

1,3 m - glaukoniitlubjakivi (Ubari kihistik, Loobu kihistu, Kunda lade).

Võrreldes eelnevalt kirjeldatud andmetega (Mägi, 1970) on läbilõige mattunud ~0,3 m Ubari kihistiku alumisest osast rusukalde alla.

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Ubari maastikukaitseala [link]

 

Viited kaitsemeetmete rakendamise vajadusele:

Vähemalt kirjeldatud kohas on tüüpläbilõige osaliselt taimestiku all. Vaja oleks paljandist lõik valida, kus paljandub Ubari kihistu, ning võtta eraldi läbilõike säilitamiseks vajalike meetmete rakendamist võimaldava kaitse alla.

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Ubari maastikukaitseala, 2010. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur. [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=14;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=ala&obj_id=-1287604945] 11.01.2018

Mägi, S. 1970. Välipäevik nr. 26, lk. 9-10. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://geokogud.info/reference/1447] 11.01.2018

Orviku, K., 1960. O litostratigraphii volkhovskogo i kundaskogo gorizontov v Estonii. Akad Nauk Est SSR Geol Inst Trud 5: 45–87.

Raukas, A. & Teedumäe, A. (eds.) 1997. Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn. 436 pp. [http://geoloogia.info] 11.01.2018

Rõõmusoks, A. 1983. Eesti aluspõhja geoloogia, Tallinn: Valgus, 224 lk. [http://mobile.dspace.ut.ee/handle/10062/16511] 11.01.2018

Ubari kihistik. 2015. Eesti Stratigraafia Komisjon.  [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=Ubari+kihistik] 11.01.2018

Ubari paljand, 2015. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://geokogud.info/locality/13432] 11.01.2018

X-GIS kaardirakendus. Eesti Maa-amet. [http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis] 14.12.2017

Viimati uuendatud: 11.01.2018