O - Suurupi paljand

Suurupi kihistiku (BIIIP'S) holostratotüüp, Pakri kihistu, Kunda lade, Ordoviitsiumi ladestu

Suurupi paljand

Suurupi paljand (foto: T. Meidla, 2012).

Suurupi paljandis paljanduv Suurupi kihistiku monoliitne liivakas lubjakivi (vasara peast allpool)(foto: T. Meidla, 2012).   Suurupi paljandi läbilõige, 2012. (joonis: Paiste T.)

Suurupi poolsaarel, sisemaale jääv klindiserv. Suurupi küla, Harku vald, Harjumaa.

Paljand paikneb Suurupi poolsaarel asuvast tuletornist 200-300 m lääne pool ja umbes 100 m enne meresidekeskuse aeda. Läheneda klindi pealt, kuna paljanduvaid kihte on vaid ülemises osas kuni paar meetrit. Alla saab mõlemalt poolt paljandilõiku. Kogu klindiserva kõrgus on ligikaudu 10 m, millest 8 m on rusukalde all ja metsastunud.


59.4630 N 24.3779 E

Kaardil objekti asukoht
Asukoht Maa-ameti kaardiportaalis: [link]
Asukoht Maa-ameti geoportaalis: [link]

Kogu klindi kõrgus on kuni 10 m, paljanduv osa 2 m. Paljand on porsunud ja kohati ka varisemisohtlik. Kõrge varikalle on kaetud ühtlase kuid hõreda lehtmetsaga. Paljand on kinni kasvamas. Läbilõike kirjeldus ülevalt alla:

1,1 m - ooidlubjakivi (Malla kihistik, Kandle kihistu);

0,2 m - suurte pruunide götiitsete ooididega lubjakivi (Osmussaare kihistik, Pakri kihistu);

0,4 m - monoliitne liivakas lubjakivi (Suurupi kihistik, Pakri kihistu);

0,3 m - savikas lubjakivi, mergel (Tõlinõmme kihistik, Toila kihistu). 

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Suurupi looduskaitseala [link]

Suurupi neem on looduskaitseala, kus kaitstakse Suurupi Kambriumi liivakivi panka ja Eesti ainulaadseid Kambriumi liivakivi paljandeid.

 

Viited kaitsemeetmete rakendamise vajadusele:

Paljand vajaks puhastust.

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Suurupi looduskaitseala, 2010. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur. [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=2;572247461; est;eelisand;;&comp=objresult=ala&obj_id=1627131366] 11.01.2018

Orviku, K. 1960. | Орвику К.К. 1960. О литостратиграфии волхов ского и кундаского горизонтов в Эстонии. Тр. Ин-та геол. АН ЭССР, 5, 45–87. (vene keeles)

Raukas, A. & Teedumäe, A. (eds.) 1997. Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn. 436 pp. [http://geoloogia.info] 11.01.2018

Rõõmusoks, A. 1983. Eesti aluspõhja geoloogia, Tallinn: Valgus, 224 lk. [http://mobile.dspace.ut.ee/handle/10062/16511] 11.01.2018

Suurupi kihistik. 2015. Eesti Stratigraafia Komisjon.  [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=suurupi] 11.01.2018

Suurupi paljand, 2014. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://sarv.gi.ee/locality/13260] 11.01.2018

X-GIS kaardirakendus. Eesti Maa-amet. [http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis] 11.01.2018

Viimati uuendatud: 11.01.2018