O - Saxby mererand

Saxby kihistiku leiukoht, Vormsi lademe (FIb) holostratotüüp, Ordoviitsiumi ladestu

Saxby mererand

Saxby mereranna paljanduvus (foto: T. Paiste, 2013).

Saxby mererannal paljanduvad astangud (foto: T. Paiste, 2013).    Saxby mereranna läbilõige Põlma (1986) andmetel. Ristkülikuga on näidatud 2014. aastal paljanduv osa. (joonis: Paiste T.)

Saxby kivine mererand. Saxby küla juures, Vormsi saare läänerannik, Vormsi vald, Läänemaa.

Saxby külast viib autotee Vormsi (Saxby) alumise tulepaagini, kust saab jalgsi randa. Autoga sõidetav tee Saxby tuletornini, sellest lõunapoole minev autotee on piiratud tavakülastajale keelumärgiga.


59.02786 N 23.11715 E

Kaardil objekti asukoht
Asukoht Maa-ameti kaardiportaalis: [link]
Asukoht Maa-ameti geoportaalis: [link]

Saxby rannas on põhja-lõunasuunaline rannapaljand, kus ~2.5 km pikkusel ribal paljanduvad veepiiril Vormsi lademe keskmised ja ülemised kihid. Paljand algab ligi 300 meetrit Saxby tuletornist põhja pool ning kulgeb mööda veepiiri, kust lõuna poole on paljandit näha ligi 570 m. 

Parim läbilõige asub majakast 20 m põhja pool, abihoone all rannas. Paljandub 0,76 m, ülevalt alla:

~2 m – klibuvall;

0,05 m - nõrgalt või keskmiselt savikas, mikrokristalne, kivististerohke hall lubjakivi;

0,17 m - mattunud intervall;

0,08 m - nõrgalt või keskmiselt savikas, mikrokristalne, kivististerohke hall lubjakivi;

0,07 m - savikam, kohati peenema põhimassiga ja jäljekivististega hall lubjakivi;

0,09 m - kohati nõrgalt savikas, mikrokristalne, bioturbeeritud detriitne hall lubjakivi;

0,30 m - mattunud intervall.

Veepiiril hall savikas jäljekivististega lubjakivi. Paljanduvus jätkub veepiirist allpool.

 

Põlma (1986) andmetel paljandub Tuliku kohal („pool puitja pool kivist putka kohal”) ülevalt alla:

~1,0 m – klibuvall;

0,15m  – nõrgalt kuni keskmiselt savikas lubjakivi;

0,40m  – puhas kuni nõrgalt savikas lubjakivi;

1,0+m  – keskmiselt savikas, mikrokristalne lubjakivi.

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Vormsi MKA, Saxby piiranguvöönd [link]

 

Viited kaitsemeetmete rakendamise vajadusele puuduvad.

Paljand on pidevas muutumises. Toimuvad protsessid ja kaitsemeetmed ei mõjuta negatiivselt paljandi säilimist.

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Vormsi MKA, Saxby piiranguvöönd, 2007. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur. [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=18;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=ala&obj_id=5368] 12.01.2018

Põlma, L. 1986. Päevik 2, lk 54- 58. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://geokogud.info/reference/27] 12.01.2018

Raukas, A. & Teedumäe, A. (eds.) 1997. Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn. 436 pp. [http://geoloogia.info] 12.01.2018

Rõõmusoks, A. 1983. Eesti aluspõhja geoloogia, Tallinn: Valgus, 224 lk. [http://mobile.dspace.ut.ee/handle/10062/16511] 12.01.2018

Saxby kihistik, 2015. Eesti Stratigraafia Komisjon. [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=Saxby+kihistik] 12.01.2018

Saxby rand, 2015. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://geokogud.info/locality/10114] 12.01.2018

Vormsi lade, 2015. Eesti Stratigraafia Komisjon. [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=vormsi] 12.01.2018

Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskiri, 2000. Riigiteataja. [https://www.riigiteataja.ee/akt/72232] 12.01.2018

X-GIS kaardirakendus. Eesti Maa-amet. [http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis] 12.01.2018

Viimati uuendatud: 12.01.2018