O - Saku paemurd

Saku kihistiku (DII-IIIV'S) holostratotüüp, Vasalemma kihistu, Oandu lade, Ordoviitsiumi ladestu

Saku paemurd

Saku paemurru aiaga piirneva paljandi osa (foto: T. Meidla, 2012).

Saku paemurrus aiast eemal paiknev paljand (foto: T. Meidla, 2012).  Saku paemurru läbilõige 2012 aastal. (joonis: Paiste T.)

Eramaja tagahoovi piiril asuv endine murd. Pähklimäe 2, Saku alevik, Harjumaa.

Tallinn-Pärnu-Ikla maanteelt pöörata Saku suunas. Umbes 1,8 km pärast pöörata paremale Saku suunas ja sõita 2,7 km edasi kuni paremat kätt jääb maja. Hoovi lõunapoolses küljes asub Saku murru paljand.


59.30000 N 24.64639 E

Kaardil objekti asukoht
Asukoht Maa-ameti kaardiportaalis: [link]
Asukoht Maa-ameti geoportaalis: [link]

Paljand on loode-kagusuunaline, murru seina pikkus on umbes 100 meetrit. Aiapoolses paljandis on jalamil rusukalle, millel kasvavad istutatud taimed. Tänu aianduslikule hooldamisele pole paljand kinni kasvanud. Kõrgus kuni 3 meetrit, ning ~1 m rusukallet. Põhja suunas kõrgus kasvab 4-5 meetrini, millest rusukallet on umbes 3 meetrit. Põhja poole jääv osa paljandist on puhastamata, võsastunud ja valdavalt kinni kasvanud. Astangul kasvavad puud kuni ääreni ja kohati leidub neid ka paljandi seinal. Mõni üksik puu ripub paljandi kohal.

Nestori (1960) andmetel paljandub 3,84 m, ülevalt alla:

1,25 m – õhukesekihiline mergellubjakivi, katkestuspind all;

0,43 m – lubiliivakivi ussikäikudega;

0,33 m – lubjakivi mergli vahekihtide ja lubiliivakivi läätsedega;

0,06 m – plastiline savi;

0,38 m – kvartsiteradega lubjakivi, katkestuspind all;

0,34 m – põimjalt peenkihistatud lubiliivakivi;

1,05 m – organogeenne lubjakivi, all dolomiitne.

Läbilõige on eelnevate andmetega Nestori (1960) vähenenud rusukalde suurenemise tulemusel ~1 m.

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Saku paekivipaljand [link]

Kaitstav loodusmälestis.

 

Viited kaitsemeetmete rakendamise vajadusele:

Vajalikud on läbirääkimised eramaa omanikuga. Selle põhjal selgitada, kas on mõttekam taastada aiaga piirnevas osas paljandi läbilõige või peaks puhastama mingi osa tugevalt mattunud paljandist. Astangut puhastada puudest 5 meetri laiuse ribana ja jalamil puhastada ligipääs paljandini.

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Saku paekivipaljand, 2010. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur. [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=2;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=ala.tyyp.Y&obj_id=-921289712] 11.01.2018

Nestor, H. 1960. Välipäevik 1, lk 18-19. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://geokogud.info/reference/1302] 11.01.2018

Saku kihistik, 2015. Eesti Stratigraafia Komisjon. [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=saku] 11.01.2018

Saku paemurd, 2017. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://geokogud.info/locality/10118] 11.01.2018

Raukas, A. & Teedumäe, A. (eds.) 1997. Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn. 436 pp. [http://geoloogia.info] 11.01.2018

Rõõmusoks, A. 1983. Eesti aluspõhja geoloogia, Tallinn: Valgus, 224 lk. [http://mobile.dspace.ut.ee/handle/10062/16511] 11.01.2018

X-GIS kaardirakendus. Eesti Maa-amet. [http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis] 11.01.2018

Viimati uuendatud: 11.01.2018