O - Saka II paljand

Rannu kihistiku holostratotüüp, Kallavere kihistu, Pakerordi lade, Ordoviitsiumi ladestu

Saka II paljand

Saka II paljand, pilt rusukalde jalamilt (foto: T. Meidla, 2014).

Saka II paljandis paljanduv Rannu kihistiku ülemine piir (vasara pea) (foto: T. Meidla, 2014).   Saka II läbilõige I. Puura (1996, lk. 13, joonis 30) järgi (joonis: T. Paiste).

Kanalisatsioonitrassi kaeve järsaku paljand. Saka küla, Kohtla vald, Ida-Virumaa.

Sõita Sakast lääne suunas välja, keerata vasakule põhja poole. Sõita otse heitveetrassi kaeveni, mis viib klindi alla. Paljand klindi all tranšee läänepoolses nõlvas.


59.4420 N 27.2144 E

Kaardil objekti asukoht
Asukoht Maa-ameti kaardiportaalis: [link]
Asukoht Maa-ameti geoportaalis: [link]

Paljanduvus (2014. a) tranšee läänepoolses nõlvas on heas seisus, kuid rajamisjärgse seisundiga võrreldes võssa kasvanud. Näha on mattumisprotsesside tagajärjed, toimunud mitmeid varinguid ja varikaldel kasvab võsa ning mõned noored puud. Läbilike kirjeldus, ülevalt alla:

0,5 m - Türisalu kihistu;

2,2 m - Kallavere kihistu, Orasoja kihistik;

1,6 m - Kallavere kihistu, Rannu kihistik.

Edasi mattunud intervall, mille alumises osas paljanduvad Tiskre kihistu liivakivid.

Rannu kihistiku alumine piir ei paljandu, küll aga selle ülemine osa 1,6 meetri paksuselt. Võrreldes eelnevate andmetega (Puura, 1996) on Saka II läbilõige mattunud rusukalde alla rohkem kui 1 m.

Ürglooduse objekt: Saka paljand [link]

Asub Ontika maastikukaitsealal [link]

 

Viited kaitsemeetmete rakendamise vajadusele:

Soovitav võtta üksikobjektina kaitse alla. Võimalusel valida paljandist koht kus Rannu kihistik täies ulatuses avada.

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Ontika maastikukaitseala, 2010. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur.  [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspxstate=2;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=ala&obj_id=1034] 12.12.2017

Puura, I. 1996. Lingulate Brachiopods and Biostratigraphy of the Cambrian-Ordovician Boundary Beds in Baltoscandia. Doctoral thesis. 136 pp. Uppsala University.

Rannu kihistik, 2015. Eesti Stratigraafia Komisjon. [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=Rannu] 12.12.2017

Saka II paljand, 2015. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://sarv.gi.ee/locality/12629] 06.11.2017

Raukas, A. & Teedumäe, A. (eds.) 1997. Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn. 436 pp. ISBN 9985-50-185-3. [http://geoloogia.info]

Rõõmusoks, A. 1983. Eesti aluspõhja geoloogia, Tallinn: Valgus, 224 lk. [http://mobile.dspace.ut.ee/handle/10062/16511]

Ürglooduse objekt: Saka paljand. Keskkonnainfo, 1998. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur.  [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspxstate=10;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=yrg&obj_id=-1903534636] 12.12.2017

X-GIS kaardirakendus. Eesti Maa-amet. [http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis] 06.11.2017

Viimati uuendatud: 12.12.2017