O - Madise astang

Madise kihistiku holostratotüüp, Kahula kihistu, Haljala lade, Ordoviitsiumi ladestu

Madise astang

Madise astangu teeäärne paljand, Madise kirikust läänes (foto: L. Ainsaar, 2008).

Madise astangu läbilõige. Madise kihistiku lubjakivid paiknevad vasaraga viidatud piirist ülespoole (foto: L. Ainsaar, 2008).  Madise astangu läbilõige 2013. aastal. (joonis: Paiste T.)

Külas sees asuv maanteeäärne paljand. Tüüppaljandiks sobib kõrgeim koht, kus tee paljandist eemale pöördub. Astangu peal asub kirik, mis on kaugelt nähtav ja heaks orientiiriks. Madise küla, Padise vald, Harjumaa.

Juurdepääsutee kulgeb paralleelselt paljandiga. 


59.29278 N 24.12346 E

Kaardil objekti asukoht
Asukoht Maa-ameti kaardiportaalis: [link]
Asukoht Maa-ameti geoportaalis: [link]

Sisemaa klindiserv. Maksimaalne kõgus on 3,5 m, millest meeter on rusukalde all. Madise kihistiku alumise piiri tase paikneb paljandis olevas süvendis. Madise kihistu lamamina paljandub Pagari kihistik. See on massiivne, savikas lubjakivi, paljandub ligi 40 cm. Madise kihistiku lubjakivi on selgema kihilisusega ja paljandub 1,7 m ulatuses.

Põlma (1987) andmetel paljandub, ülevalt alla:

0,8 m –  puhas kuni keskmiselt savikas lubjakivi, värvuselt rohekashall kuni pruunikas (Madise kihistu);

0,8 m –  tugevalt kuni keskmiselt savikas lubjakivi, mis sisaldab ebaühtlaselt biodetriiti (Madise kihistu;

1,0 m –  lubimergel, sinakas- või rohekashall püriidikirjadega (Pagari kihistu).

 

Põlma (1987) on kirjeldanud Pagari kihistikku 1 m ulatuses, kuid praegu on nähtav kõigest 0,4 m. Madise kihistikku on kirjeldatud 1,6 m paksuses ja nüüd sai mõõdetud 1,7 m. Põhiline muutus on varikalde suurenemises, mis katab nüüd Pagari kihistikku rohkem kui varem.

Kaitse puudub.

 

Viited kaitsemeetmete rakendamise vajadusele:

Stratotüüp-paljandiks määratud paljandi osa ette on kasvanud puid ja põõsaid, mille võiks eemaldada, et astang paremini nähtav oleks. Samuti võiks astangu pealt, tüüppaljandi koha juurest, eemaldada kõrgema taimestiku.

Madise astang, 2017. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://sarv.gi.ee/locality/10030] 12.01.2018

Madise kihistik, 2015. Eesti Stratigraafia Komisjon. [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=madise] 12.01.2018

Põlma, L. 1987. Välipäevik 3. Lk. 74-79. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://sarv.gi.ee/reference/37] 12.01.2018

Raukas, A. & Teedumäe, A. (eds.) 1997. Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn. 436 pp. [http://geoloogia.info] 12.01.2018

Rõõmusoks, A. 1983. Eesti aluspõhja geoloogia, Tallinn: Valgus, 224 lk. [http://mobile.dspace.ut.ee/handle/10062/16511] 12.01.2018

X-GIS kaardirakendus. Eesti Maa-amet. [http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis] 12.01.2018

Viimati uuendatud: 12.01.2018