O - Lahepere pank

Lahepera kihistiku (BI-IIIT'L) holostratotüüp, Toila kihistu, Volhovi lade, Ordoviitsiumi ladestu

Lahepere pank

Lahepere panga läbilõige (foto: K. Mänd, 2012).

Lahepere pank, Lahepera kihistiku ülemine piir on märgitud vasarapeaga (foto: K. Mänd, 2012).  Lahepere panga läbilõige. (joonis: Paiste T.)

Mereäärne klindiastang, Vana-Tallinna mnt 6, Paldiski linn, Harjumaa.

Pöörata Tallinn-Paldiski maanteelt Lahepere lahe läänekaldal olevale Vana-Tallinna maanteele, hoida paremale, kust pääseb jalgrada pidi nõlvast alla panga juurde. Läbilõikeni jõudmiseks tuleb kõndida mõnisada meetrit loode suunas.


59.347332 N 24.181128 E

Kaardil objekti asukoht
Asukoht Maa-ameti kaardiportaalis: [link]
Asukoht Maa-ameti geoportaalis: [link]

Umbes 6 m kõrgune klindiastang. Panga piires (1.5 km lõigul) esineb paljandeid peaaegu kogu ulatuses. Paljandi seina katab ulatuslikult savi tänu tugevale allikavee mõjule. Kuna meri on lähedal, toimub seal aktiivne areng, mistõttu ei ole lähiajal ohtu paljandi kinnikasvamiseks, küll aga võib ülalt kukkuda puid ja kiviplokke. Läbilõike kirjeldus, ülevalt alla:

2,0 m+ - paksukihiline kõva lubjakivi (Lasnamäe lade, Väo kihistu);

0,3 m – savikas ooidlubjakivi (Aseri lade, Loobu kihistu);

0,35 m – lubiliivakivi (Kunda lade, Pakri kihistu);

0,4 m – puhas lubjakivi hajusa glaukoniidiga (Volhovi lade, Toila kihistu, Lahepera kihistik);

0,6 m – savikas rohekashall lubjakivi  (Volhovi lade, Toila kihistu, Tõlinõmme kihistik);

0,5 m  – paksukihiline glaukoniiditerakestega lubjakivi  (Volhovi lade, Toila kihistu, Saka ja Päite kihistik);

1+ m – glaukoniitliivakivi (Leetse kihistu).

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Pakri maastikukaitseala [link]

Pakri maastikukaitseala on võetud kaitse alla haruldaste ja teadusliku väärtusega geoloogiliste objektide (aluspõhjakivimite paljandid, rannavallid, rändrahnud) ning eluslooduse koosluste kaitseks.

 

Viited kaitsemeetmete rakendamise vajadusele:

Võimalusel puhastada.

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Pakri maastikukaitseala, 2010. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur.  [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=5;2048547552;est;eelisand;;&comp=objresult=ala&obj_id=3553] 09.01.2018

Lahepere kihistik, 2015. Eesti Stratigraafia Komisjon. [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=lahepera] 09.01.2018

Lahepera pank, 2011. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://sarv.gi.ee/locality/15719] 09.01.2018

Raukas, A. & Teedumäe, A. (eds.) 1997. Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn. 436 pp. [http://geoloogia.info] 09.01.2018

Rõõmusoks, A. 1983. Eesti aluspõhja geoloogia, Tallinn: Valgus, 224 lk. [http://mobile.dspace.ut.ee/handle/10062/16511] 09.01.2018

X-GIS kaardirakendus. Eesti Maa-amet. [http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis] 07.12.2017

Viimati uuendatud: 09.01.2018