O - Kostivere karstiala

Kostivere kihistiku (CIb-cV'K) holostratotüüp, Väo kihistu, Lasnamäe lade, Ordoviitsiumi ladestu

Kostivere karstiala

Kostivere karstivälja parim Kostivere kihistiku läbilõige (foto: T. Meidla, 2013).

Kostivere karstivälja asendiplaan kohapeal (foto: T. Meidla, 2013).  Kostivere karstivälja läbilõige 2013. aastal (joonis: Paiste T.).

Harjumaa suurim karstiala (125 ha), Kostivere alevik, Jõelähtme vald, Harjumaa.

Tallinnast Tallinn-Narva maanteed pidi Jõelähtme suunas välja sõita ning keerata paremale, Kostivere suunas. Umbes 1,2 km pärast jääb paremat kätt infotahvel, millel on kujutatud Kostivere Karstiala kaarti. Edasi saab jalgsi karstialale.


59.43498 N 25.11423 E

Kaardil objekti asukoht
Asukoht Maa-ameti kaardiportaalis: [link]
Asukoht Maa-ameti geoportaalis: [link]

Karstivormide levik suurel alal, leidub palju lõhesid, koopaid ja aluspõhjakivimite paljandeid. Püsivus hea, uuenemist märgata pole ja on tugevalt porsunud. Loopealne taimestik, harva kasvab mõni üksik põõsas, valdavad rohttaimed. Karstiala laius varieerub. Läbilõike kirjeldus, ülevalt alla:

Kõrgekalda kihistu, Koljala kihistik:

1,2 m – lubjakivi;

0,4 m – puhas paksukihiline lubjakivi;

0,1 m – savikas lubjakivi.

Väo kihistu, Kostivere kihistik:

3,0 m – puhas paksukihiline lubjakivi.

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Kostivere maastikukaitseala [link]

Ürglooduse objekt: Kostivere karstiala [link]

 

Viited kaitsemeetmete rakendamise vajadusele puuduvad.

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Kostivere maastikukaitseala, 2016.  EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur. [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=8;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=ala&obj_id=1180] 11.01.2018

Kostivere karstiala, 2017. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://geokogud.info/locality/16369] 19.11.2017

Kostivere kihistik. 2015. Eesti Stratigraafia Komisjon. [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=kostivere] 11.01.2018

Orviku, K. 1940. Lithologie der Tallinna-Serie (Ordovizium, Estland) I. Tartu. 274 lk.

Raukas, A. & Teedumäe, A. (eds.) 1997. Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn. 436 pp. [http://geoloogia.info] 19.11.2017

Rõõmusoks, A. 1983. Eesti aluspõhja geoloogia, Tallinn: Valgus, 224 lk. [http://mobile.dspace.ut.ee/handle/10062/16511] 19.11.2017

Ürglooduse objekt: Kostivere karstiala. Keskkonnainfo, 2000.  EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur. [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=2;572247 461;est;eelisand;;&comp=objresult=yrg&obj_id=816813581] 11.01.2018

X-GIS kaardirakendus. Eesti Maa-amet. [http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis] 11.01.2018

Viimati uuendatud: 11.01.2018