O - Joaveski paljand

Loobu kihistu (BIIIL) holostratotüüp, Kunda lade, Ordoviitsiumi ladestu

Joaveski paljand

Joaveski astmeline paljand (foto: T. Paiste, 2014).

Joaveski paljandis Loobu jõe vasakul kaldal paljandub Valgejõe kihistik ja selle all savikam Nõmmeveski kihistik (foto: T. Paiste, 2014).  Joaveski paljandi koondläbilõige, 2014 (joonis: Paiste T.).

Harju ja Lääne-Viru maakonna piiril, Lahemaa rahvuspargis. Loobu jõe säng ja madalad Joaveski joa- ja kaldaastangud jõe keskjooksul, umbes 5 km Tallinn-Narva maanteest. Joaveski juga, Joaveski küla, Kuusalu vald, Harjumaa.

Paljandile saab ligi mõlemalt poolt jõge, mida ületab piirkonnas rippsild ja autosild.


59.51274 N 25.81569 E

Kaardil objekti asukoht
Asukoht Maa-ameti kaardiportaalis: [link]
Asukoht Maa-ameti geoportaalis: [link]

Joaveski paljand on Oandu jõe kanjonis paiknev astmeline paljand, mis paikneb ~400 m lõigul mõlemal pool jõge. Astangu kõrgused jäävad ~30 cm kuni +1 meetri vahemikku. Paljanduvus algab piirkonnas maanteesilla juurest ja jätkub edasi allavoolu. Paljandub +3 m Loobu kihistu lubjakivisid. Lõbilõike kirjeldus, ülevalt alla:

2+ m - paksukihiline lubjakivi (Valgejõe kihistik);

1+ m - savikas lubjakivi (Nõmmeveski kihistik).

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Lahemaa rahvuspark [link]

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Joaveski joa astang [link]

Kaitstav loodusmälestis.

 

Viited kaitsemeetmete rakendamise vajadusele puuduvad.

Joaveski paljand, 2017. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://sarv.gi.ee/locality/12585] 11.01.2018

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Joaveski joa astang, 2010. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur. [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=4;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=ala&obj_id=1178] 11.01.2018

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Lahemaa rahvuspark, 2015. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=6;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=ala&obj_id=3499] 11.01.2018

Loobu kihistu, 2015. Eesti Stratigraafia Komisjon. [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=loobu] 11.01.2018

Raukas, A. & Teedumäe, A. (eds.) 1997. Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn. 436 pp. [http://geoloogia.info] 11.01.2018

Rõõmusoks, A. 1983. Eesti aluspõhja geoloogia, Tallinn: Valgus, 224 lk. [http://mobile.dspace.ut.ee/handle/10062/16511] 11.01.2018

X-GIS kaardirakendus. Eesti Maa-amet. [http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis] 14.12.2017

Viimati uuendatud: 11.01.2018