O - Idavere paemurd

Tatruse kihistu (CIII-DIIK'T) ja Haljala lademe Idavere alamlademe (CIII) holostratotüüp, Ordoviitsiumi ladestu

Idavere paemurd

Idavere kunagises paemurrus paljanduv üksik läbilõige (foto: T. Meidla, 2014).

Vaade astangult kunagise arvatava Idavere paemurru suunas (foto: T. Meidla, 2014).

Kunagine vana paemurd, Idavere mõisast ~2 km kirdes ja Tatruselt ~1 km idas. Haljala vald, Lääne-Virumaa.

Objektini jõuab lääne pool asuvalt maanteelt, üle põllu. Põllul liikudes võib võtta orientiiriks kunagise lauda vundamendi.


59.4545 N 26.3021 E

Kaardil objekti asukoht
Asukoht Maa-ameti kaardiportaalis: [link]
Asukoht Maa-ameti geoportaalis: [link]

2014. aastal paljandub 0,6 m õhukesekihilist lubjakivi. Põlma (1986) vaatlustel oli paemurd 1986. aastal kinni kasvanud, kui puhastamisel saadi 0,9 m lubjakive. Praegune paljanduvus paikneb ilmselt Põlma (1986) poolt nimetatud paljandis karjaraja ääres nõlva ülemises osas. Paljandi astangu serval kasvab noor võsa, natuke servast kaugemal on põld, lisaks katab astangut madal taimestik.

Ürglooduse objekt: Idavere (Idavere-Tatruse) paemurd [link]

Kaitse puudub.

 

Viited kaitsemeetmete rakendamise vajadusele:

Soovitus võtta kaitse alla ja korrastada väljavalitud lõik paljandi seinas.

Idavere alamlade, 2015. Eesti Stratigraafia Komisjon. [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=idavere] 11.01.2018

Idavere stratotüüpne paljand, 2015. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://sarv.gi.ee/locality/10094] 11.01.2018

Põlma, L. 1986. Välipäevik 3, lk. 42-44, 49-53. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://sarv.gi.ee/reference/37] 11.01.2018

Raukas, A. & Teedumäe, A. (eds.) 1997. Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn. 436 pp. [http://geoloogia.info] 11.01.2018

Rõõmusoks, A. 1983. Eesti aluspõhja geoloogia, Tallinn: Valgus, 224 lk. [http://mobile.dspace.ut.ee/handle/10062/16511] 11.01.2018

Sarv L. & Põlma L. 1989. The type locality of the Middle Ordovician Idavere Regional Stage. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology. Geol. 38, p. 14-21.

Tatruse kihistu, 2015. Eesti Stratigraafia Komisjon. [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=tatruse] 11.01.2018

Tatruse paljand, 2009. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://geokogud.info/locality/10146] 11.01.2018

Ürglooduse objekt: Idavere (Idavere-Tatruse) paemurd, 1990. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur. [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=6;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=yrg&obj_id=1717781507] 11.01.2018

X-GIS kaardirakendus. Eesti Maa-amet. [http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis] 11.01.2018

Viimati uuendatud: 11.01.2018