Ei saa aru?

stratotuup.ut.ee on veebileht, kuhu on koondatud info Eestis aluspõhja stratotüüpsete paljandite kohta. Paljandi asukoht, seos stratigraafilise üksusega, hetkeseisukord ja soovitused hooldamiseks on ära toodud paljandipõhiselt, iga stratotüüpse paljandi kohta eraldi.
 
Teaduslikud terminid, lühendid ja sõnaseletused on ära toodud käesoleva lehekülje jalusest avanevate alamlehtedel (Mis ja Miks; Legend; Stratigraafia juhisest).
 
Tekkinud küsimused lehekülje kohta saab edastada emailile: tonn.paiste@ut.ee
 
Stratotüüpseid paljandeid on Eestis palju ja ühe kindla leidmiseks on käesoleval leheküljel neli erinevat võimalust. Otsimisrakendused leiab päisest või avalehelt.
 
Otsi kaardilt
otsi kaardilt ei saa aru
Kaardirakendus näitab Eesti eri paigus asuvad stratotüüpseid paljandeid. Kasuta kaarti, kui soovid leida paljandit asukohapõhiselt.
 
Otsi stratigraafiliselt skeemilt
otsi skeemilt ei saa aru
Skeemirakendus võimaldab Eesti aluspõhjas leiduvaid ladestuid uurida stratigraafilise skeemi alusel ja kindlate stratigraafiliste üksuste stratotüüpseid paljandeid leida otse skeemil kilkkides.
 
Otsi andmebaasist
otsi andmebaasist ei saa aru
Andmebaasist on võimalik stratotüüpseid paljandeid leida kindlate tunnuste alusel, nendeks on kas stratigraafilised üksused või paljandiga seotud (asukoht, kaitse, seisukord jne) tunnused.
 
Otsi nimeliselt
otsi nimeliselt ei saa aru
Nimeliselt on võimalik kindlat stratotüüpset paljandit otsida siis, kui on teada paljandi nimi või stratigraafiline üksus, mida paljand esindab.