S - Raikküla-Paka astang

Raikküla lademe (G3) holostratotüüp, Siluri ladestu

Raikküla-Paka astang

Raikküla-Paka astang, parima paljanduvusega ala (foto: T. Meidla, 2017).

Metsa sees paiknev Raikküla-Paka astang (foto: T. Meidla, 2017).  Raikküla-Paka astangu läbilõige, 2017. (joonis: Paiste T.)

Paralleelselt maanteega kulgev metsas paiknev looduslik kõvik. Raikkülast 0,5 km põhja pool ja ~150 m Rapla-Järvakandi maanteest lääne pool. Raikküla küla, Raikküla vald, Raplamaa.

Juurdepääsutee on märgistatud Pakamäe kultuuriobjekti viidaga. Autotee viib Rapla-Järvakandi teelt väikse parklani, kus asuvad infotahvlid, ning astang on sealt juba nähtav.


58.94136 N 24.74670 E

Kaardil objekti asukoht
Asukoht Maa-ameti kaardiportaalis: [link]
Asukoht Maa-ameti geoportaalis: [link]

Stratotüüp on püsiva iseloomuga.  Paljandi püsivust võib mõjutada puude kasv ja üldine taimestumine. Paljand on astmeline ja kogu paljanduvus jääb 100 m ulatusse. 30 m alal paljandub kokku 3,30 m, ülevalt alla:

1,2 m – massiivne, korall-stromatopoorlubjakivi;

1,4 m – õhukese- kuni keskmisekihiline lubjakivi;

0,7 m – massiivne, paljandis eenduv paksukihiline lubjakivi.

 

Infotahvel paljandi juures (2014) kirjeldab läbilõiget ülevalt alla (kokku 2,5 m):

1,2 m – massiivne, tugev korall-stromatopoorlubjakivi pank nõrgalt väljendunud konarlainja katkendliku kihistusega;

0,6 m – keskmisekihiline plaatjas lubjakivi;

0,4 m – õhukesekihiline plaatjas mergel;

0,3 m – helehall ühtlase massiivse savika lubjakivi pank.

Infotahvli paljandi kirjelduses on läbilõiget 0,8 m vähem. Lisandub 0,8 m paljandi alumise osa jätkuna.

Ürglooduse objekt: Paka mägi ja Paka astang = Raikküla vanad rannamoodustised [link]

Üksikobjektina looduskaitse all.

 

Viited kaitsemeetmete rakendamise vajadusele:

Järgida üldisi soovitusi paljandite hooldamiseks. Paljand vajaks puhastamist puudest ja taimestikus, et vältida edasist mattumist.

Raikküla lade. 2015. Eesti Stratigraafia Komisjon.  [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=raikküla+lade] 27.06.2017

Raikküla-Paka astang. 2016. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://geokogud.info/locality/14290] 27.06.2017

Raukas, A. & Teedumäe, A. (eds.) 1997. Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn. 436 pp. ISBN 9985-50-185-3. [http://geoloogia.info]

Rõõmusoks, A. 1983. Eesti aluspõhja geoloogia. Tallinn: Valgus, Raikküla lade, lk 163‒164. [http://mobile.dspace.ut.ee/handle/10062/16511] 27.06.2017

Ürglooduse objekt: Paka mägi ja Paka astang = Raikküla vanad rannamoodustised. 2010. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur. [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspxstate=4;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=yrg&obj_id=-647582838] 27.06.2017

X-GIS kaardirakendus. Eesti Maa-amet. [http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis] 27.06.2017

Viimati uuendatud: 27.12.2017