O - Vohilaiu stratotüüpne paljand

Vohilaiu kihistiku (FIc-FIIÄ'V) holostratotüüp, Ärina kihistu, Porkuni lade, Ordovitisiumi ladestu

Vohilaiu stratotüüpne paljand

Vohilaiu stratotüüpne paljand (foto: G. Baranov, 2016).

Vohilaiu saare kirderanniku paljand. Pühalepa vald, Hiiumaa.

Paljandub 200 m ulatuses savikat fossiilirohket lubjakivi.


58.92492 N 23.02787 E

Kaardil objekti asukoht
Asukoht Maa-ameti kaardiportaalis: [link]
Asukoht Maa-ameti geoportaalis: [link]

Vohilaiu põhjarannal, teest läänes (B. Steini, 1937 punkt nr. 2), paljandub kuni 0,3 m - nõrgalt dolomiidistunud lubjakivi (Põlma 1986). 

Kõrgemal on avamus kaetud rannavallidega ja edasi võsas esineb üsna ulatuslikul alal vanu kuni 1 m sügavusi murruauke.

Saar: Vohilaid [link]

Kaitse puudub.

 

Viited kaitsemeetmete rakendamise vajadusele puuduvad.

Baranov, G. 2016. Pilt: ID 28459. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://geokogud.info/image/28459] 25.11.2017

Põlma, L. 1986. Välipäevik Nr. 3, Hiiumaa 1986, O3 ja S1 mandril, lk 18-21. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://geokogud.info/reference/37] 25.11.2017

Raukas, A. & Teedumäe, A. (eds.) 1997. Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn. 436 pp. [http://geoloogia.info] 25.11.2017

Rõõmusoks, A. 1983. Eesti aluspõhja geoloogia, Tallinn: Valgus lk 145-146. [http://mobile.dspace.ut.ee/handle/10062/16511] 25.11.2017

Saar: Vohilaid, 2000. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur. [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=35;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=saar&obj_id=-373028018] 25.11.2017

Vohilaiu kihistik, 2015. Eesti Stratigraafia Komisjon. [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=Vohilaiu] 25.11.2017

Vohilaid paljand 2, 2016. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://geokogud.info/locality/10129] 25.11.2017

X-GIS kaardirakendus. Eesti Maa-amet. [http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis] 12.01.2018

Viimati uuendatud: 12.01.2018