O - Varangu Selja jõe paljand

Varangu kihistu (AII-IIIS'V) ja Varangu lademe (AIII) holostratotüüp, Ordoviitsiumi ladestu

Varangu Selja jõe paljand

Varangu stratotüüpse paljandi asukoht Selja jõe võsastunud vasakul kaldal (foto: T. Meidla, 2014).

Vaade Varangu stratotüüpse paljandi asukohast allavoolu (foto: T. Meidla, 2014).

Selja jõe ürgoru vasak kallas Varangu küla kohal. Asub maanteesillast 1,5 km ja hüdroelektrijaama varemetest 300 m põhja pool. Suurekivi talu hoovis Selja jõe kaldal, Haljala vald, Lääne-Virumaa.

Juurdepääs paljandi asukohale läbi Suurekivi talukompleksi või mööda jõe vasakut kallast.


59.489167 N 26.325278 E

Kaardil objekti asukoht
Asukoht Maa-ameti kaardiportaalis: [link]
Asukoht Maa-ameti geoloogia portaalis: [link]

Kamardunud kaldapaljand Selja jõe vasakul kaldal.

Paljand on kinni kasvanud, kuid kergesti lahtikaevatav. 

Ürglooduse objekt: Varangu paljand [link]

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Selja jõe maastikukaitseala [link]

 

Viited kaitsemeetmete rakendamise vajadusele:

Savipaljandit pole võimalik looduslikes tingimustes lahti hoida, seega erimeetmete rakendamise vajadus puudub.

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Selja jõe maastikukaitseala, 2010. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur.  [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=7;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=ala&obj_id=146209232] 09.01.2018

Raukas, A. & Teedumäe, A. (eds.) 1997. Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn. 436 pp. [http://geoloogia.info] 09.01.2018

Rõõmusoks, A. 1983. Eesti aluspõhja geoloogia, Tallinn: Valgus, 224 lk. [http://mobile.dspace.ut.ee/handle/10062/16511] 09.01.2018

Varangu kihistu, 2015. Eesti Stratigraafia Komisjon. [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=varangu] 09.01.2018

Varangu lade, 2015. Eesti Stratigraafia Komisjon. [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=varangu] 09.01.2018

Varangu stratotüüpne paljand, 2009. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://geokogud.info/locality/10137] 09.01.2018

Ürglooduse objekt: Varangu paljand, 1998. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur. [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=6;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=yrg&obj_id=1256805726] 09.01.2018

X-GIS kaardirakendus. Eesti Maa-amet. [http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis] 09.01.2018

Viimati uuendatud: 09.01.2018