O - Valgejõe paljand

Valgejõe kihistiku (BIIIL'V) holostratotüüp, Loobu kihistu, Kunda lade, Ordoviitsiumi ladestu

Valgejõe paljand

Valgejõe paljandis paljanduv Valgejõe kihistik (pildil inimese käest alates kõrgemale) (foto: T. Paiste, 2013).

Valgejõe paljandis Valgejõe kihistiku all paljanduvad savikad Nõmmeveski kihistiku lubjakivid (foto: T. Paiste, 2013).  Valgejõe paljandi läbilõike joonis, 2013. (Paiste T.)

Valgejõge ületavast sillast 70 meetrit allavoolu. Valgejõe ürgorus Valgejõe parem kallas, Nõmmeveski joa lähedal. Valgejõe küla, Kuusalu vald, Harjumaa.

Tapa-Loobu mnt ja Tallinn-Narva mnt ristumiskohast sõita 6.3 km Tallinna suunas ja pöörata paremale Valgejõe teele. Peale 2.6 km läbimist pöörata paremale Kotka-Valgejõe teele ja sõita 4 km kuni kohalik tee paremale viib Valgejõe sillani. Silla kõrvalt allavoolu viib jalgtee paljandini.


59.50748 N 25.78855 E

Kaardil objekti asukoht
Asukoht Maa-ameti kaardiportaalis: [link]
Asukoht Maa-ameti geoportaalis: [link]

Jõekaldapaljand, kus paljandub vertikaalses astangus 4,23 meetrit. Valdavalt väikese rusukaldega, esinevad üksikud Valgejõe kihistiku kivimi plokid. Paljand uueneb minimaalselt. Esineb porsumisnähte, sammaldumist. Läbilõike kirjeldus, ülevalt alla:

2,63 m - muutliku savikusega hall lubjakivi, esineb rohkesti peajalgsete ja tigude kivistisi. Paljanduva intervalli keskel (sügavusel 1,33 – 1,73 meetril) savikam (Valgejõe kihistik, Loobu kihistu);

1,25 m - hall savikas lubjakivi, kohati õhukeste merglikihtidega (Nõmmeveski kihistik, Loobu kihistu);

0,15 m - savikas, õhukesekihiline, suurte korrapärase kujuga pruunide raudooididega hall lubjakivi (Voka kihistik, Sillaoru kihistu);

0,2 m - glaukoniitlubjakivi (Toila kihistu).

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Lahemaa rahvuspark [link]

 

Viited kaitsemeetmete rakendamise vajadusele puuduvad.

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Lahemaa rahvuspark, 2015. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur. [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=12;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=ala&obj_id=3499] 11.01.2018

Raukas, A. & Teedumäe, A. (eds.) 1997. Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn. 436 pp. [http://geoloogia.info] 11.01.2018

Rõõmusoks, A. 1983. Eesti aluspõhja geoloogia, Tallinn: Valgus, 224 lk. [http://mobile.dspace.ut.ee/handle/10062/16511] 11.01.2018

Valgejõe kihistik, 2015. Eesti Stratigraafia Komisjon. [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=Valgejõe+kihistik] 11.01.2018

Valgejõe paljand, 2014. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://geokogud.info/locality/13430] 11.01.2018

X-GIS kaardirakendus. Eesti Maa-amet. [http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis] 14.12.2017

Viimati uuendatud: 11.01.2018