O - Peetri kõviku kaldšaht

Peetri kihistiku holostratotüüp, Viivikonna kihistu, Kukruse lade, Ordoviitsiumi ladestu

Peetri kõviku kaldšaht

Peetri kõviku kaldšaht. Pilt tehtud koopa suust, Peetri kihistik moodustab pildil läbilõike ülemise poole ja ulatub 2 m koopa suust kõrgemale (foto: S. Soomer, 2012).

Peetri kõviku kaldšahti koopaväline paljanduv osa. Tunneli läbilõige algab pildil olevate alumiste kihtide tasemelt (foto: T. Meidla, 2016).  Peetri kõviku kaldšahti osa läbilõike joonis (Hints ja Nõlvak, 1990).

Tallinna ja Keila maantee äärsel tühermaal, kus paiknevad vanad Peeter I aegsed kindluse varemed. Peetri kõvik sisaldab endas kahte paljandit: Peetri kõviku kaldšaht ja sõjaväe hoone ees olev järsak. Kiia küla, Saue vald, Harjumaa.

Asub Tallinn-Keila mnt 18. km-l, umbes 1 km enne Keila-Joale viivat teed, umbes 400 meetrit maanteest loode poole. Sissesõidutee on blokeeritud pinnase kuhjatisega, mille kõrval on puhastatud ala maantee ääres. Kuhjatise taga on säilinud tee kõvikuni. Enne süvendisse sisenemist asub paremat kätt tunneli suue, milleni ei vii ühtegi nähtavat teed ega rada.


59.3654 N 24.4999 E

Kaardil objekti asukoht
Asukoht Maa-ameti kaardiportaalis: [link]
Asukoht Maa-ameti geoportaalis: [link]

Läbilõike paksus võrreldes eelnevate andmetega (Hints & Nõlvak, 1990) muutunud pole. Paljanduvus on hea ja paljand on püsiva iseloomuga. Peetri kõviku kaldšahti läbilõike kirjeldus (Hints & Nõlvak, 1990) ülevalt alla:

Haljala lade:

0,00-0,35 m – helehall, peeneteraline, savikas biomikriitne lubjakivi. Kihi alumises osas on kergelt kerogeeni sisaldavad kihid. Sügavusel 0,25 m on eristatav metabentoniidi kiht (3-5 cm). Kihi alumine pind on eristatav püritiseerunud katkestuskihiga.

Kukruse lade, Viivikonna kihistu, Peetri kihistik:

0,35-1,77 m – helehall kuni tuhmkollakas hall peene- kuni keskmisekihiline savikas bioturbeeritud lubjakivi (2-3cm) kukersiidi kihtide ja läätsedega. Kihi ülemine piir on markeeritud 6 komplekse püriitse katkestuspinnaga;

1,77-4,62 m – helehallide peeneteraliste peene- kuni keskmisekihiliste biomikriitsete lubjakivide vaheldumine tuhmkollakas-hallide poolmuguljaste kuni puhaste savikate lubjakividega, milles on peened (2-3cm) kukersiidi vahekihid.

Kukruse lade, Viivikonna kihistu, Maidla kihistik:

4,62-6,12 m – helehall puhas kuni savikas bioturbeeritud biomikriitne lubjakivi koos harvade õhukeste kukersiidi kihtide ja läätsedega. Püritiseerunud katkestuspinnad on nähtavad ülemisel ja alumisel piiril;

6,12-8,58 m - vahelduvad kahvatu tuhmkollakashall paksukihiline bioturbeeritud puhas mikriitne lubjakivi ning helehall keskmisekihiline savikas lubjakivi. Ülemise ja alumise piiri lähedal on kerogneese lubjakivi kihid.

Kaitse puudub.

 

Viited kaitsemeetmete rakendamise vajadusele puuduvad. Võtta kaitse alla üksikobjektina.

Hints L. & Nõlvak J., 1990. Locality 2:1 Peetri Hill. In: Kaljo, D. & Nestor, H. (eds.) Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Tallinn. p 128-131.

Peetri kihistik, 2015. Eesti Stratigraafia Komisjon. [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=Peetri] 11.01.2018

Peetri kõvik, 2015. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://sarv.gi.ee/locality/10193] 11.01.2018

Raukas, A. & Teedumäe, A. (eds.) 1997. Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn. 436 pp. [http://geoloogia.info] 11.01.2018

Rõõmusoks, A. 1983. Eesti aluspõhja geoloogia, Tallinn: Valgus, 224 lk. [http://mobile.dspace.ut.ee/handle/10062/16511] 11.01.2018

X-GIS kaardirakendus. Eesti Maa-amet. [http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis] 11.01.2018

Viimati uuendatud: 11.01.2018