O - Pärtlioru paljand

Pärtlioru kihistiku holostratotüüp, Kõrgekalda kihistu, Uhaku lade, Ordoviitsiumi ladestu

Pärtlioru paljand

Pärtlioru paljand, 20 m paisu sillast allavoolu (foto: T. Paiste, 2014).

Pärtlioru paljand, foto paisu sillalt (foto: T. Paiste, 2014). Pärtlioru paisualune paljad (foto: T. Paiste, 2017).  Pärtlioru paljandi läbilõige 2014. aastal (joonis: Paiste T.).

Purtse jõe vasaku kalda kaldapaljand. Püssi paisust umbes 20 m allavoolu. Püssi linn, Lüganuse vald, Ida-Virumaa.

Püssi linna läänepoolses osas, kus Energeetika tee ristub Männiku teega (Lüganuse-Oandu-Tudu [103]), asub enne ristmikku Energeetika teel sild. Sild on ehitatud paisu peale, millest 20 m allavoolu, vasakul jõekaldal asub paljand. Ligipääs paisu kõrvalt või mööda järsakut alla minnes.


59.36192 N 27.02702 E

Kaardil objekti asukoht
Asukoht Maa-ameti kaardiportaalis: [link]
Asukoht Maa-ameti geoportaalis: [link]

Pärtlioru kaldapaljand Purtse jõel on vertikaalne võsastunud paljand jõe vasakul kaldal. Paljanduvus jätkub ~150 m allavoolu. Paljandi püsivus on rahuldav, kuid astang taimestiku poolt mõjutatav. Allavoolu jäävad paljanduvad kohad on tihedalt võsastunud. Paljandub +1,6 m, ülevalt alla:

0,00-0,42 m – õhukesekihiline savikas lubjakivi, paksemate savimergli vahekihtidega. 0,42 m näib olevat katkestuspind, millest lähtuvad teravapiirilised rauarikka materjaliga täitunud käigud;

0,42-1,6+ m – keskmiselt savikas lubjakivi, üldiselt mugulja tekstuuriga, välja arvatud kõvemad vahekihid (0,42-0,50 m ja 0,65-0,70 m).

 

2017. aasta uuel külastusel paljandub +2,1 m ülevalt alla, paisu silla juures:

0,25 m – kukersiiti sisaldav savikas lubjakivi;

0,07 m – paksem kukersiiti sisaldav lubjakivi;

0,08 m – savikam kukersiitne vahekiht;

0,10 m – paksem kukersiiti sisaldav lubjakivi;

0,60 m – savikas lubjakivi, vähese kukersiidiga;

0,05 m – savi vahekiht;

0,65 m - savikas lubjakivi, vähese kukersiidiga;

0,30 m - paksem kukersiiti sisaldav lubjakivi.

Võrreldes Rõõmusoksa (1970) andmetega on läbilõike paksus suurenenud vähesel määral. Korrelatsioon raskendatud.

Ürglooduse objekt: Pärtlioru ja Kõrgekalda paljandid [link]

Kaitse puudub.

 

Viited kaitsemeetmete rakendamise vajadusele:

Paljand vajab puhastmist.

Pärtioru kihistik. 2015. Eesti Stratigraafia Komisjon. [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=pärtlioru] 11.01.2017

Pärtlioru paljand, 2015. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://geokogud.info/locality/16464] 11.01.2017

Raukas, A. & Teedumäe, A. (eds.) 1997. Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn. 436 pp. [http://geoloogia.info] 11.01.2017

Rõõmusoks, A. 1970. Стратиграфия вируской и харьюской серий (ордовик) Северной Эстонии, I. Valgus. Tallinn. 96. (vene keeles)

Rõõmusoks, A. 1983. Eesti aluspõhja geoloogia, Tallinn: Valgus, 224 lk. [http://mobile.dspace.ut.ee/handle/10062/16511] 11.01.2017

Ürglooduse objekt: Pärtlioru ja Kõrgekalda paljandid, 1998. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur. [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=11;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=yrg&obj_id=-1297689601] 11.01.2017

X-GIS kaardirakendus. Eesti Maa-amet. [http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis] 11.01.2017

Viimati uuendatud: 11.01.2017