O - Pääsküla kõviku paljand

Pääsküla kihistiku (CIII-DIIK'P) holostratotüüp, Kahula kihistu, Keila lade, Ordoviitsiumi ladestu

Keila lademe piiristratotüüp (Pääsküla paljandite täisprofiil), Ordoviitsiumi ladestu

Pääsküla kõviku paljand

Pääsküla kõviku paljandi läbilõige (foto: S. Soomer, 2013).

Pääsküla kõviku paljandis paljanduv Grimstorpi bentoniit pildi keskel paljandil asuvas tühimikus. Grimstorpi bentoniidist kõrgemale jäävad Pääsküla kihistiku lubjakivid (foto: S. Soomer, 2013).  Pääsküla kõviku paljandi läbilõike joonis Hints, 2004 põhjal.  Keila lademe piiristratotüübi Pääsküla täisprofiili läbilõige Hints, 2004 põhjal.

Urbaniseeritud keskkonnas, ladude taga paiknev kõvik, mis asub mahajäetud blindaaži vastas. Taga-Mardi, Tänassilma küla, Saka vald, Harjumaa.

Tallinna poolt tulles mööda Pärnu maanteed pöörata Tänassilmas Jälgimäe teele. Teha vasakpööre Valdmäe tänavale ja sõita lõpuni, kus lõpeb autotee ja asub mahajäetud putka. Putka eest paremale viib võrdlemisi metsa kasvanud jalgrada otse lõunasse. Umbes 90 meetri pärast asub vasakut kätt blindaaž ja selle vastas Pääsküla paljand.


59.34252 N 24.63057 E

Kaardil objekti asukoht
Asukoht Maa-ameti kaardiportaalis: [link]
Asukoht Maa-ameti geoportaalis: [link]

Paljand lõikub Pääsküla kõvikusse. Paljand on vertikaalse seinaga, paljanduvus hea. Kogu paljandi ulatuses on mattumine minimaalne või praktiliselt puudub. Astangul, vahetult paljandi serval kasvab taimestik, sh. väiksemad lehtpuud. Jalamil kasvab mõni üksik puu, mõned juured näha ka paljandi seinas. Nõlvak (1996) andmetel paljandub Pääsküla kõvikus ülevalt alla:

Pääsküla kihistik, Kahula kihistu, Keila lade:

1,50+ m – kollakas kuni helehall (vastavalt porsumisele) peeneteraline mikriitne savikas lubjakivi;

0,09 m – kollakas kuni helehall kihiline K-bentoniit, haruldaste biotiidi kristallidega (Grimstopid).

Kurtna kihistik, Kahula kihistu, Keila lade:

1,50+ m – kollakas- kuni rohekashall, peamiselt keskmisekihiline lubjakivi, kuni 8 cm kihid, biomikriitne väheke savikas lubjakivi mergli taskutega, 25 cm ülevalt katkestuspind.

Ürglooduse objekt: Jõhvi-Keila lademe paljandid Pääsküla kõvikul [link]

Kaitse puudub.

 

Viited kaitsemeetmete rakendamise vajadusele:

Paljandi serv vajab hooldust ja suurematest puudest puhastamist.

Hints, O. 2004. Stop 1. Pääsküla Hillock. In: Hints, O. & Ainsaar, L. (eds.)  WOGOGOB-2004. Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu. lk. 115-116.

Keila lade, 2015. Eesti Stratigraafia Komisjon. [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=keila+lade] 12.01.2018

Nõlvak, J. 1996. Pääsküla hillock. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A. & Saarse, L. (eds.) The third Baltic stratigraphical conference. Tartu. p. 98-100.

Pääsküla kihistik, 2015. Eesti Stratigraafia Komisjon. [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=Pääsküla] 12.01.2018

Pääsküla kõviku paljandid, 2014. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://geokogud.info/locality/10220#] 12.01.2018

Pääsküla kõviku paljandid (blinaaž nr 4 läbilõige), 2014. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://geokogud.info/locality/16470] 12.01.2018

Pääsküla kõviku tunnelid, 2014. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://geokogud.info/locality/12336] 12.01.2018

Raukas, A. & Teedumäe, A. (eds.) 1997. Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn. 436 pp. [http://geoloogia.info] 12.01.2018

Rõõmusoks, A. 1983. Eesti aluspõhja geoloogia, Tallinn: Valgus, 224 lk. [http://mobile.dspace.ut.ee/handle/10062/16511] 12.01.2018

Ürglooduse objekt: Jõhvi-Keila lademe paljandid Pääsküla kõvikul, 1997. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur. [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=9;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=yrg&obj_id=-572172288] 12.01.2018

X-GIS kaardirakendus. Eesti Maa-amet. [http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis] 12.01.2018

Viimati uuendatud: 12.01.2018