O - Ojaküla paemurd

Ojaküla kihistiku (BIII-CIbK'O) holostratotüüp, Kandle kihistu, Aseri lade, Ordoviitsiumi ladestu

Ojaküla paemurd

Ojaküla paemurru esimene astang eemal ja teine astang esiplaanil (foto: T. Ani, 2014).

Ojaküla paemurru teine astand. Näha hiljutisi paemurdmise jälgi (foto: T. Ani, 2014).  Ojaküla paemurru läbilõige, 2014. (joonis: Paiste T.)

Objekt asub Eesti Gaasi territooriumil ja sisenemiseks on tarvis luba küsida (telefon 5129689, teave on viimasel ristmikul eksponeeritud). Umbes 4 km Kundast edelas, asub maanteest lääne pool. Ojaküla küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa.

Sõita Kundast edela suunas Tallinn-Tartu maanteele. Umbes 3 km peale Ojaküla sissesõitu tuleb pöörata paremale. 300 m edasi keerata vasakule, kus tänapäeval asub sissesõitu keelav märk. Liikudes sealt edasi, jõuab paemurdu.


59.4783 N 26.4801 E

Kaardil objekti asukoht
Asukoht Maa-ameti kaardiportaalis: [link]
Asukoht Maa-ameti geoportaalis: [link]

Kivim kohati tugevalt porsunud, esineb ka jälgi hiljutisest murdmisest ning ilmselt toimub murdmine vähesel määral ka tänapäeval. Tänu sellele on paljand hästi säilinud. Paljand koosneb kolmest selgelt eristuvast astangust. Läbilõike kirjeldus, ülevalt alla:

I aste:

0,20 m - üksikute raudooididega lubjakivi (Ojaküla kihistik, Aseri lade);

0,45 m - raudooididega lubjakivi (Ojaküla kihistik, Aseri lade).

II aste:

0,10 m - savikas ooididega lubjakivi (Ojaküla kihistik, Aseri lade);

0,55 m - vahelduvad pruunide ooididega lubjakivi kihid ooidideta lubjakivi kihtidega (Ojaküla kihistik, Aseri lade).

III aste:

0,70 m - ooidideta faunarohke lubjakivi (Malla kihistik, Aseri lade).

Ürglooduse objekt: Ojaküla vana paemurd [link]

Kaitse puudub.

 

Viited kaitsemeetmete rakendamise vajadusele:

Rekultiveerimiskavasse määrata stratotüüpse läbilõike säilitamise võimalus.

Ojaküla. 2012. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://geokogud.info/locality/15133] 12.01.2018

Ojaküla kihistik. 2015. Eesti Stratigraafia Komisjon. [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=ojaküla] 12.01.2018

Raukas, A. & Teedumäe, A. (eds.) 1997. Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn. 436 pp. [http://geoloogia.info] 12.01.2018

Rõõmusoks, A. 1970. Стратиграфия вируской и харьюской серий (ордовик) Северной Эстонии, I. Valgus, Tallinn (vene keeles)

Rõõmusoks, A. 1983. Eesti aluspõhja geoloogia, Tallinn: Valgus, 224 lk. [http://mobile.dspace.ut.ee/handle/10062/16511]

Ürglooduse objekt: Ojaküla vana paemurd, 1998. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur.

[http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=21;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=yrg&obj_id=-818514553] 12.01.2018

X-GIS kaardirakendus. Eesti Maa-amet. [http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis] 12.01.2018

Viimati uuendatud: 12.01.2018