O - Nõmmeküla paemurd

Nabala lademe (FIa) holostratotüüp, Ordoviitsiumi ladestu

Nõmmeküla paemurd

Nõmmeküla paemurru edelanurga lääneküljes paljanduvad kamardunud lubjakivitükid (foto: T. Ani, 2012).

Nõmmeküla paemurru edelanurga läänekülg, kus paljanduvad kamardunud lubjakivitükid (foto: T. Ani, 2012).  Vaade Nõmmeküla paemurrule (foto: T. Ani, 2012).

Asub maantee ääres, ümbritsevast lagedamal alal, mida ületavad elektriliinid. Arusta küla, Kiili vald, Harjumaa.

Sõita Tallinnast mööda Viljandi maanteed välja ja üle E265 maantee edasi. Pärast Lokutist läbi sõitmist umbes kilomeetri pärast pööre vasakule, Paekna suunas. 4,2 km edasi kulgevad üle tee elektriliinid, vasakul lõpeb metsatukk ja paremal on väiksem lagedam ala. Elektriliinide all paremal umbes 50 meetri kaugusel paikneb Nõmmeküla paemurd.


59.26377 N 24.80912 E

Kaardil objekti asukoht
Asukoht Maa-ameti kaardiportaalis: [link]
Asukoht Maa-ameti geoportaalis: [link]

Hea juurdepääsuga endine kinnikasvanud paemurd, maantee vahetus läheduses. Rõõmusoksa  (1983, seisust aastal 1954) andmetel paljandus 1954. aastal 0,6 m Paekna kihistiku lubjakivisid. Raske on leida paljanduvat kohta või viiteid kunagisele paljandile. 1991. aastal kirjeldati veel puhta paepõranda laike murruaugu põhjas (Ürglooduse objekt: Nõmmeküla paemurd, 1991), kuid neid enam ei leidu. Astangu serv on eristamatu. Üldpildis domineerivad suuremad puud.

Ürglooduse objekt: Nõmmeküla paemurd [link]

Kaitse puudub.

 

Viited kaitsemeetmete rakendamise vajadusele:

Nõmmeküla paemurd vajab pärast taastamist (kui seda tehakse) kaitset üksikobjektina, et tagada selle säilimine ja kasutatavus teaduslikel eesmärkidel.

Nabala lade, 2015. Eesti Stratigraafia Komisjon. [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=nabala] 12.01.2018

Nõmmeküla paemurd, Harjumaa, 2016. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://geokogud.info/locality/12190] 12.01.2018

Raukas, A. & Teedumäe, A. (eds.) 1997. Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn. 436 pp. [http://geoloogia.info] 12.01.2018

Rõõmusoks, A. 1983. Eesti aluspõhja geoloogia, Tallinn: Valgus, lk 126-127. [http://mobile.dspace.ut.ee/handle/10062/16511] 12.01.2018

Ürglooduse objekt: Nõmmeküla paemurd, 1991. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur. [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=11;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=yrg&obj_id=1220144718] 12.01.2018

X-GIS kaardirakendus. Eesti Maa-amet. [http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis] 12.01.2018

Viimati uuendatud: 12.01.2018