O - Lasnamäe paemurd

Pae kihistiku (CIb-cV'P) holostratotüüp, Väo kihitsu, Lasnamäe lade, Ordoviitsiumi ladestu

Lasnamäe lademe (CIb) holostratotüüp, Ordoviitsiumi ladestu

Lasnamäe paemurd

Lasnamäe vana paemurru kirdeosa idakülg (foto: R. Helde, 2012).

Lasnamäe vana paemurru läbilõige (foto: R. Helde, 2012).   Lasnamäe vana paemurru paljand enne idasoppi (foto: R. Helde, 2012).

Paljand asub vanas paekarjääris, mis on praeguseks kujundatud pargiks. Karjääri süvend on osaliselt veega täitunud, alumised kihid vee all. Pallasti tänava ääres asuvast pargist lõuna pool, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harjumaa.

Sõita Tallinna kesklinnast mööda Gonsioni ja Laagna teed. Pärast viadukti alt läbisõitmist jääb paremale Pae park, kus asub Lasnamäe paemurd.


59.433782 N 24.805706 E

Kaardil objekti asukoht
Asukoht Maa-ameti kaardiportaalis: [link]
Asukoht Maa-ameti geoportaalis: [link]

Parim paljanduvus karjääri idapoolses osas. Süvendi äärtel, põhjakaldal on paljanduvat muguljat lubjakivi kuni 5,54 meetrit. Kaguosas paljandub ~100 meetri pikkuselt kuni 5,45 m kõrgune paekiviastang. Kaguosa astang on vabastatud taimestikust ja rusust. Astangu äärde on pandud käsipuu. Paljandi seina katavad enamasti rohttaimed ja üksikud põõsad. Pae parki on rajatud laste mänguväljak, piirded ja trepid.

Lasnamäe paemurru läbilõiget on kirjeldanud eelnevalt Orviku (1940) ja Rõõmusoks (1970). Eelnevatel andmetel peaks Lasnamäe paemurrus paljanduma 8.7 m Lasnamäe erinevaid lubjakivisid. Pae kihistiku dolomiidid 0,4 m paksuselt peaksid Lasnamäe lubjakivide läbilõikes paiknema sügavusel 6.2-6.6 m. Sellest võib järeldada, et Pae kihistik on praeguseks jäänud vee alla või asub veepiiri lähedal. Pae kihistikku läbilõikes tuvastada ei suudetud. 

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Lasnamäe vana paemurru paljand [link]

Ürglooduse objekt: Lasnamäe paljand = Lasnamäe vana paemurru paljand [link]

Ürglooduse objekt: Lasnamäe vana paemurru paljand [link]

Üksikobjektina looduskaitse all.

 

Viited kaitsemeetmete rakendamise vajadusele puuduvad.

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Lasnamäe vana paemurru paljand, 2010. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur. [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=2;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=ala.tyyp.Y&obj_id=2190] 11.01.2018

Lasnamägi. 2013. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://geokogud.info/locality/12224] 11.01.2018

Lasnamäe lade. 2015. Eesti Stratigraafia Komisjon. [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=lasnamäe] 11.01.2018

Orviku, K. 1940. Lithologie der Tallinna-Serie (Ordovizium, Estland) I. Tartu. 144-145. (saksa keeles)

Pae kihistik. 2015. Eesti Stratigraafia Komisjon. [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=Pae+kihistik] 11.01.2018

Raukas, A. & Teedumäe, A. (eds.) 1997. Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn. 436 pp. [http://geoloogia.info] 11.01.2018

Rõõmusoks, A. 1970. Стратиграфия вируской и харьюской серий (ордовик) Северной Эстонии, I. Valgus. Tallinn. 53. (vene keeles)

Rõõmusoks, A. 1983. Eesti aluspõhja geoloogia, Tallinn: Valgus, 224 lk. [http://mobile.dspace.ut.ee/handle/10062/16511] 11.01.2018

Ürglooduse objekt: Lasnamäe paljand = Lasnamäe vana paemurru paljand, 2002. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur. [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=2;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=yrg&obj_id=-1155160107] 11.01.2018

Ürglooduse objekt: Lasnamäe vana paemurru paljand, 2002. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur. [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=2;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=yrg&obj_id=1185406578] 11.01.2018

X-GIS kaardirakendus. Eesti Maa-amet. [http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis] 11.01.2018

Viimati uuendatud: 11.01.2018