K - Rannamõisa pank

Rannamõisa kihistiku ja Tiskre kihistu holostratotüüp, Dominopoli lade, Kambriumi ladestu

Pakerordi lademe (AII) hüpostratotüüp, Kambriumi ja Ordoviitsiumi ladestu

Tabasalu kihistiku holostratotüüp, Türisalu kihistu, Varangu lade, Ordoviitsiumi ladestu

Rannamõisa paljand

Rannamõisa pank. Karbonaatne läbilõige, pildistatud matkarajalt, astangu servalt ida suunas (foto: T. Ani, 2013).
Rannamõisa pank. Läibilõike koht, näha kihistud Tiskrest Toilani (foto: T. Ani, 2013).   Rannamõisa panga läbilõige (foto: T. Ani, 2013).   Rannamõisa panga läbilõike joonis, 2013 (T. Paiste).

Looduslik klindiastang mererannal. Astangu peal on platoo. Tabasalu alevik, Harku vald, Harjumaa. 

Tallinn-Klooga maanteelt pöörata Tabasalus Looduspargi teele. Selle lõpust algab matkarada, mis viib uhtoru kõrvalt astangu juurde alla. Edasi tuleb liikuda lääne suunas.


59.43769 N 24.54046 E

Kaardil objekti asukoht
Asukoht Maa-ameti kaardiportaalis: [link]
Asukoht Maa-ameti geoportaalis: [link]

Rannamõisa pank on mitmeid kilomeetreid pikk klindiastang, mis kulgeb lääne-loodest ida-kagu suunas. Lääne pool asub otse veepiiril, kuid idas ulatub pikalt ka sisemaale. Infotahvlite andmetel kuni 30-40 m kõrge. Läbilõige varieerub sõltuvalt asukohast. Enamasti paljanduvad karbonaatsed kivimid. Paksema läbilõike piirkonnas paljanduvad kihid Tiskrest kuni Toila kihistuni. Liikudes lääne suunas hakkavad paljanduma valdavalt karbonaatsed kivimid. Pehmemad kihid näivad selles osas olevat täies mahus mattunud varingu alla, millel vohab kõrge taimestik. Poolsaarelt edasi liikudes algab lahesopp, kus taas paljanduvad liivakivid. Läbilõike kirjeldus, ülevalt alla:

~4 m – lubjakivi;

~2 m – glaukoniitlubjakivi (Toila kihistu);

~0,6 m – glaukoniitliivakivi (Leetse kihistu);

~4 m – argilliit (Türisalu kihistu);

~4 m – liivakivid (Kallavere kihistu);

~9 m liivakivisid, mis on peamiselt rusukalde all (Tiskre kihistu).

Ürglooduse objekt: Rannamõisa paljand [link]

Rannamõisa maastikukaitsealal [link]

 

Viited kaitsemeetmete rakendamise vajadusele:

Stratotüübi täpne asukoht on kindlaks määramata. Paljanduvus on laigutine. Vaja on määrata kindel stratotüüpne läbilõige, mis sobiks kaitstavaks looduse üksikobjekiks. 

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Rannamõisa maastikukaitseala, 2013. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur.  [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=4;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=ala&obj_id=5265] 07.12.2017

Mens, K. & Pirrus.E. 1977. Eesti kambriumi stratotüüpsed läbilõiked. Tallinn. (vene keeles)

Pakerordi lade, 2015. Eesti Stratigraafia Komisjon. [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=pakerord] 19.01.2018

Rannamõisa kihistik, 2015. Eesti Stratigraafia Komisjon. [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=Rannamõisa] 19.01.2018

Rannamõisa pank, 2014. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://geokogud.info/locality/12719] 07.12.2017

Raukas, A. & Teedumäe, A. (eds.) 1997. Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn. 436 pp. ISBN 9985-50-185-3. [http://geoloogia.info]

Tabasalu kihistik, 2015. Eesti Stratigraafia Komisjon. [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=Tabasalu] 19.01.2018

Tiskre kihistu, 2015. Eesti Stratigraafia Komisjon. [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=tiskre] 19.01.2018

Rõõmusoks, A. 1983. Eesti aluspõhja geoloogia, Tallinn: Valgus, 224 lk. [http://mobile.dspace.ut.ee/handle/10062/16511]

Ürglooduse objekt: Rannamõisa paljand, 2000. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur.  [http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=2;572247461;est;eelisand;;&com p=objresult=yrg&obj_id=1813179012] 07.12.2017

X-GIS kaardirakendus. Eesti Maa-amet. [http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis] 07.12.2017

Viimati uuendatud: 07.12.2017