K - Maardu vana karjäär

Maardu kihistiku (AIIK'M) holostratotüüp, Kallavere kihistu, Kambriumi ladestu

Maardu vana karjäär

Maardu karjääri kamardunud nõlvad (foto: T. Meidla, 2013).
Maardu karjääris puhastamisel saadud läbilõige (foto: T. Meidla, 2013).  Maardu karjääris 2013 aastal puhastamisel saadud läbilõike joonis (T. Paiste).

Vana kinnikasvanud karjäär. Maardu keemiatehasest ida pool asetsev suur karjääriala, kus kaevandati Maardu kihistiku brahhiopood-konglomeraati. Jõelähtme vald, Harjumaa.

Tallinn-Narva maanteelt pöörata Võerdla peale, sõita 2 km ning pöörata Rebalas vasakule. Tee kulgeb mööda karjääri idaserva umbes 3 km ja jõuab välja karjääri kirdenurka.


59.48400 N 25.09088 E

Kaardil objekti asukoht
Asukoht Maa-ameti kaardiportaalis: [link]
Asukoht Maa-ameti geoportaalis: [link]

Vana sügava karjääri nõlvad. Paljand on kinni kasvamas, uuenemist ei toimu. Astangu peal on üksikud puud ja põõsad, varikaldel rohttaimed ning põõsad. Paljandi jalamil tihe rohttaimestik, niiske ala. Paljanduvusega ala kõrval asuvad kinnikasvanud aherainemäed. Ala ei ole sihiteadlikult rekultiveeritud. Lahtikaevatud läbilõike kohas paljandub ülvalt alla:

6+ m - varikalle;

2+ m - Türisalu kihistiku pruunikashall kiltjalt lagunev porsunud argilliit;

1,22 m - Suurjõe kihistiku jämedateraline brahhiopoodipoolmete detriiti sisaldav pruunikashall, keskmiselt tsementeerunud liivakivi;

0,75 m - Maardu kihistiku hele ja nõrgalt tsementeerunud, peeneteraline liivakivi;

2+ m - varikalle.

Kaitse puudub.

 

Viited kaitsemeetmete rakendamise vajadusele:

Maardu karjäär on seisnud juba üle 20 aasta ning läbilõike alumine osa on suuresti kinni kasvanud. Samuti on karjääri nõlvad laugemaks varisenud. Kuna tegu on vana karjääriga, kus ehitamine on komplitseeritud, võiks planeerida kirjeldatud astangu puhastamist ja eksponeerimist geoturistidele. Kaitsevajaduse üle saaks otsustada pärast selle kava realiseerimist.

Maardu karjäär, 2017. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://geokogud.info/locality/12333] 1.12.2017

Maardu kihistik, 2015. Eesti Stratigraafia Komisjon. [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=maardu] 11.12.2017

Raukas, A. & Teedumäe, A. (eds.) 1997. Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn. 436 pp. ISBN 9985-50-185-3. [http://geoloogia.info]

Rõõmusoks, A. 1983. Eesti aluspõhja geoloogia, Tallinn: Valgus, 224 pp. [http://mobile.dspace.ut.ee/handle/10062/16511]

X-GIS kaardirakendus. Eesti Maa-amet. [http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis] 11.12.2017

Viimati uuendatud: 11.12.2017