D - Tori Põrgu

Tori kihistiku holostratotüüp, Pärnu kihistu holostratotüüp, Pärnu lademe holostratotüüp, Devoni ladestu

Tori Põrgu

Vaade Tori Põrgu paljandi keskosast silla suunas (foto: T. Meidla 2017).

Vaade Tori Põrgu paljandi keskosast ida suunas (foto: T. Meidla 2017).  Tori Põrgu läbilõike joonis. (joonis: T. Paiste)

Pärnu jõe vasak kallas Tori kalmistu all. Tori alevik, Tori vald, Pärnumaa.

Tori linna Pärnu jõge ületava silla juurest mööda Kalmistu teed vasakul ca 100 m jääb kalmistuesine parkla, kust läheb jalgtee paarkümmend meetrit jõe suunas ning trepp kaldaastangust alla.


58.48359 N 24.81660 E

Kaardil objekti asukoht
Asukoht Maa-ameti kaardiportaalis: [link]
Asukoht Maa-ameti geoportaalis: [link]

Ligikaudu 400 m pikkune looduslik jõe kaldaastangu liivakivipaljand. Tori Põrgu suul on paljandi kõrgus ca 7,6 m. Võrreldes varasema kirjeldusega (Kleesment, 1991) on paljanduvus vähenenud 0,65 m võrra seoses taimestiku pealekasvuga paljandi lael ja rusukalde suurenemisega astangu all. Paljanduvus ja kaldaastangu stabiilsus on üldiselt hea, kuid mõned kohad on lõhelised ja esineb varisemisoht. Tori Põrgu oli kunagi koobas, mille lagi oli 1958. aastal juba sisse varisenud (Aaloe, 1958) ja alles jäänud osa võlvist varises ajavahemikul 1958-1983 (Veske, 1983). Astangu peal ja kohati ka seintel kasvab rohi ning üksikud väiksemad ja suuremad puud. Järsak uueneb vihma- ja vooluvete tegevuse toimel, kuid üldise porsumispildi, petroglüüfide tiheduse ja hinnangulise vanuse põhjal võib öelda, et väga aeglaselt. Tori Põrgu jõekaldaastangu puhastust teostati 2005. aastal (Eesti Geoloogiakeskus, 2016). 

Läbilõike kirjeldus Kleesment (1991) andmetel, ülevalt alla:

0,75 m – horisontaalselt peenekihiline, tugevalt tsementeerunud aleuriitne vilgurikas valkjashall liivakivi (Tamme kihistik);

7,5+ m – põimkihiline, keskmiselt tsementeerunud hallikasvalge ja kollakas liivakivi (Tori kihistik). Kivim sisaldab Fe-hüdroksiidiga pigmenteerunud väikesi (1-5 cm) aleuriidiveeriseid. Alumises osas ka rohekashalle saviveeriseid.

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Tori põrgu [link]

Üksikobjektina kaitse all.

Rahvusvaheline ala: Tori põrgu loodusala [link]

Asub Natura loodusalal.

 

Viited kaitsemeetmete rakendamise vajadusele:

Paljandi viimased hooldustööd leidsid aset 2005. aastal (Eesti Geoloogiakeskus, 2016).  Tänase seisuga on paljand heas seisukorras ja suuremahulisi hooldustöid ei vaja.

Aaloe A. 1958. Foto ID: 16597. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://geokogud.info/image/16597] 27.06.2017

Eesti Geoloogiakeskus. 2016. Kas ja kuidas me kaitseme paljandeid ja stratotüüpe XXI sajandil? [http://www.egk.ee/kasulikku/geoloogilised-vaartused-2/kas-ja-kuidas-me-kaitseme-paljandeid-ja-stratotuupe-xxi-sajandil/] 01.12.2017

Eesti Stratigraafia Komisjon. 2015. [stratigraafia.info]:

Tori kihistik. [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=Tori+kihistik] 21.11.2017

Pärnu kihistu. [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=pärnu+kihistu] 21.11.2017

Pärnu lade. [http://stratigraafia.info/glossary.php?keyword=pärnu+lade] 21.11.2017

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Tori põrgu. 2010. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur.

[http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=2;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=ala&obj_id=1209] 28.06.2017

Kleesment, A. 1991. Peatus 2.6 Tori põrgu. Lk 53‒54 kogumikus: Puura, V., Kalm, V., Puura, I. (toim.) Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn.

Rahvusvaheline ala: Tori põrgu loodusala EE0040360. 2010. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur.

[http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=19;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=rahvala&obj_id=1900528042] 28.06.2017

Raukas, A. & Teedumäe, A. (eds.) 1997. Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn. 436 pp. ISBN 9985-50-185-3. [http://geoloogia.info]

Rõõmusoks, A. 1983. Eesti aluspõhja geoloogia, Tallinn: Valgus, 224 pp. [http://mobile.dspace.ut.ee/handle/10062/16511]

Tori Põrgu. 2016. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://geokogud.info/locality/13573] 27.06.2017

Veske U. 1983. Foto ID: 13091. SARV: Eesti geokogude infosüsteem ja andmerepositoorium. [http://geokogud.info/image/13091] 27.06.2017

X-GIS kaardirakendus. Eesti Maa-amet. [http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis] 27.06.2017

Viimati uuendatud: 28.12.2017